Högtrycksspolning / Slamsugning

Oljeberget banverket 005

Slamsugning samt högtrycksspolning åt Banverket i Stockholm,(Nattarbete).

Slamsugning igensatt fettavskiljare åt Resturang i Uppsala.